Các thủ thuật URL của Google Drive bạn nên biết

Ngoài ra, bạn cũng có thể đọc bài này để tìm hiểu thêm chi tiết.

Liên kết tải xuống trực tiếp cho tài liệu gốc của Google

Thủ thuật chỉnh sửa URL tải xuống trực tiếp cũng hoạt động cho các tài liệu gốc của Google. Điều này sẽ rất hữu ích nếu bạn muốn cung cấp cho người dùng tùy chọn tải xuống Google Document dưới dạng tệp PDF chỉ đọc hoặc Google Spreadsheet dưới dạng tệp Excel XLS.

IWIN CLUB
Tặng 10% nạp lần đầu
Tặng 50k
Tặng CODE Tân Thủ
12 Trò chơi
4.5 rating
4.5
789 CLUB
Tặng 10% nạp lần đầu
Tặng 50k
Tặng CODE Tân Thủ
12 Trò chơi
4.5 rating
4.5
B52 CLUB
Tặng 10% nạp lần đầu
Tặng 50k
Tặng CODE Tân Thủ
12 Trò chơi
4.8 rating
4.8

Google Docs – Tải xuống Trực tiếp

Bất kỳ tài liệu nào trong Google Drive của bạn đều có URL như:

https://docs.google.com/document/d/DOC_FILE_ID/edit

Thay /edit bằng /export?format=, thêm định dạng tệp mà tài liệu sẽ được lưu và liên kết tải xuống của bạn sẽ trông như sau:

https://docs.google.com/document/d/DOC_FILE_ID/export?format=pdf
https://docs.google.com/document/d/DOC_FILE_ID/export?format=doc

Các liên kết trên sẽ tải xuống tài liệu Google ở ​​định dạng Word (.docx) và PDF. Bạn cũng có thể thay đổi thành định dạng txt, html, odt (OpenDocument) hoặc epub.

Giống như Google Documents, URL của bản trình bày (presentations) trong Google Drive có định dạng sau:

https://docs.google.com/presentation/d/PRESENTATION_ID/edit

Các liên kết tải xuống trực tiếp cho Google Slides hơi khác so với Google Documents. Thay thế /edit bằng /export/format trong đó định dạng có thể là pptx để tải Google Slides dưới dạng tệp Microsoft Powerpoint hoặc PDF.

https://docs.google.com/presentation/d/PRESENTATION_ID/export/pdf
https://docs.google.com/presentation/d/PRESENTATION_ID/export/pptx

Tải Google Slides dưới dạng tệp PNG

Với Google Slides, bạn có thể xuất toàn bộ bản trình bày dưới dạng PDF hoặc bạn có thể tạo liên kết tải các trang trình bày dưới dạng tệp PNG có độ phân giải cao.

Tất cả những gì bạn cần làm là thêm ?pageid=pPAGE_NUMBER vào URL. Vì vậy, nếu mình tải trang trình bày thứ 10 dưới dạng tệp PNG, thì URL sẽ là:

https://docs.google.com/presentation/d/FILE_ID/export/png?pageid=p10

Mở Google Spreadsheet trong Google Drive, đặt trang tính ở chế độ Public (hoặc chia sẻ với Anyone with a link) và url sẽ trông như:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/SPREADSHEET_ID/edit

Các liên kết tải xuống trực tiếp cho Google Sheets tương tự như Google Docs và trang tính có thể được xuất dưới dạng tệp PDF, Excel XLSX và CSV.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/FILE_ID/export?format=xlsx
https://docs.google.com/spreadsheets/d/FILE_ID/export?format=pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/FILE_ID/export?format=csv

Sao chép và tạo bất kỳ tệp Google Drive được chia sẻ nào của riêng bạn

Thay /edit bằng /copy trong URL của bất kỳ tệp Google Drive gốc nào và bất kỳ ai cũng có thể nhấp vào liên kết đó để nhanh chóng tạo bản sao của tệp đó trong Google Drive của riêng họ.

Link gốc:
https://docs.google.com/document/d/FILE_ID/edit

Link copy:
https://docs.google.com/document/d/FILE_ID/copy

Thủ thuật /copy cũng hoạt động cho Google Docs, Sheets, Slides và Google Scripts. Thêm ?copyComments=true nếu bạn muốn tài liệu được sao chép bao gồm các nhận xét từ tài liệu gốc. Đặt includeResolvedCommentsOnCopy = false để bỏ qua việc sao chép các nhận xét đã giải quyết và copyCollaborators = false để không chia sẻ tài liệu đã sao chép với các cộng tác viên ban đầu.

Bạn cũng có thể sử dụng nó cho Google Forms nhưng biểu mẫu sẽ chỉ được sao chép sang tài khoản Google của người dùng khác nếu chủ sở hữu biểu mẫu đã cấp quyền truy cập vào biểu mẫu.

Mời người dùng khi sao chép tài liệu

Nếu bạn thêm [email protected] vào URL sao chép, người dùng Google đang sao chép tài liệu sẽ được nhắc chia sẻ tài liệu với tài khoản Google cụ thể ngay sau khi sao chép tài liệu.

https://docs.google.com/document/d/FILE_ID/copy?userstoinvite=emailaddres

Google Drawings – Nhúng dưới dạng ảnh

Bạn có thể xuất Google Drawings dưới dạng tệp SVG, PNG, JPEG hoặc PDF bằng cách thay /edit thành /export/FORMAT.

Ví dụ: nếu URL của Google Drawing là:

https://docs.google.com/drawings/d/FILE_ID/edit

Liên kết trực tiếp để tải xuống bản vẽ ở định dạng vectơ như SVG hoặc dưới dạng tệp PDF sẽ là:

https://docs.google.com/drawings/d/FILE_ID/export/svg
https://docs.google.com/drawings/d/FILE_ID/export/pdf
https://docs.google.com/drawings/d/FILE_ID/export/jpg

Bạn thậm chí có thể sử dụng các liên kết này để nhúng Google Drawing dưới dạng hình ảnh inline trong các trang web HTML của mình bằng cách sử dụng thẻ dưới đây:

<p>
  <img src="https://docs.google.com/drawings/d/FILE_ID/export/png" alt="Google Drawing" />
</p>

https://fifa4.info/