3 cách để bảo vệ thư mục và tệp tin trên windows

Bạn có vài thông tin nhạy cảm trên máy tính mà không muốn ai đó thấy. Bạn có thể bảo vệ các thông tin này theo những cách đơn giản sau: ẩn thư mục, mã hóa mật khẩu tệp tin nén và mã hóa bằng tệp tin bat.

IWIN CLUB
Tặng 10% nạp lần đầu
Tặng 50k
Tặng CODE Tân Thủ
12 Trò chơi
4.8 rating
4.8
789 CLUB
Tặng 10% nạp lần đầu
Tặng 50k
Tặng CODE Tân Thủ
12 Trò chơi
4.8 rating
4.8
B52 CLUB
Tặng 10% nạp lần đầu
Tặng 50k
Tặng CODE Tân Thủ
12 Trò chơi
4.5 rating
4.5

Ẩn tệp và thư mục

Cách đơn giản nhất để bảo vệ dữ liệu là không để người khác thấy nó. Bạn có thể làm theo hướng dẫn trong bài viết Cách ẩn tệp tin và thư mục trên Windows 7, 8, 10

Khóa tệp tin và thư mục bằng winrar

Bạn có thể nén tệp tin và thư mục bằng winrar và đặt mật khẩu cho nó. Khi người khác muốn mở ra, họ bắt buộc phải có mật khẩu.

Nếu bạn chưa cài đặt winrar, tải về tại rarlab.com và cài đặt. Khi đã có winrar, bạn click chuột phải vào tài liệu cần bảo vệ, chọn Thêm vào tập tin nén… hoặc Add compress file…

khoa thu muc 1
Thêm vào tập tin nén…

Trong giao diện winrar, click vào Đặt mật khẩu. Nhập mật khẩu của bạn sau đó nhấp Đồng ý -> OK.

khoa thu muc 2
Đặt mật khẩu cho tập tin nén

Bây giờ bạn chỉ cần xóa tài liệu chưa nén đi, tài liệu của bạn đã được bảo vệ bởi mật khẩu mà chỉ bạn mới biết.

Khi cần xem lại tài liệu, bạn chỉ cần giải nén với mật khẩu đã tạo.

Khóa dữ liệu với tập lệnh trên Windows

Đầu tiên bạn cần tạo ra một tập tin notepade, sau đó copy và dán đoạn lệnh sau vào tập tin vừa tạo.

cls
@ECHO OFF
title Folder Locker
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
if NOT EXIST Locker goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Ban co muon khoa thu muc khong (Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Lua chon khong hop le.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Locker "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Thu muc da duoc khoa
goto End
:UNLOCK
echo Nhap mat khau mo khoa cua ban:
set/p "pass=>"
if NOT %pass%==topthuthuat.vn goto FAIL
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Locker
echo Mo khoa thu muc thanh cong
goto End
:FAIL
echo Mat khau khong hop le
goto end
:MDLOCKER
md Locker
echo Khoa thu muc thanh cong
goto End
:End

Sửa topthuthuat.vn thành mật khẩu bạn muốn đặt.

Chọn File -> Save As và lưu thành tệp locker.bat (.bat là phần mở rộng).

Cách sử dụng:

  • Bạn click đúp vào file locker.bat, một thư mục locker được tạo ra.
  • Bạn hãy copy tất cả những dữ liệu muốn bảo vệ vào thư mục này.
  • Click đúp vào file locker.bat một lần nữa. Một cửa sổ command mở ra, bạn nhập Y để xác nhận. Thư mục locker sẽ biến mất.
  • Để hiển thị lại thư mục locker, bạn click đúp vào tệp locker.bat và nhập mật khẩu của bạn.
  • Nếu mật khẩu đúng, thư mục locker sẽ hiện trở lại.

Cách này khá ổn để bảo vệ tài liệu trước những người sử dụng máy tính bình thường. Nhưng với người biết, họ sẽ dễ dàng mở tệp locker.bat và xem mật khẩu.

Bạn nên kết hợp tất cả những cách trên để đảm bảo an toàn cho tài liệu của mình.

https://fifa4.info/